Avaldus 5. kursusele (täiendõpe) astumiseks

Avalduse PDF

JÕHVI KUNSTIKOOLI DIREKTORILE

AVALDUS

2 + 2 =

Kohustun tasuma õppemaksu õigeaegselt.

Õpilase koolist lahkumiseks peab esitama kirjaliku avalduse. Avalduse mitteesitamisel on kunstikooli õpilane nimekirjas ja peab tasuma igakuist õppemaksu.