Avaldus 1. kursusele astumiseks

Avalduse PDF

JÕHVI KUNSTIKOOLI DIREKTORILE

AVALDUS

PALUN VÕTTA MINU LAPS KUNSTIKOOLI ÕPILASEKS

2 + 6 =

Kohustun tasuma õppemaksu õigeaegselt.
Õppetasu võla korral kolme kuu ulatuses õpilane kustutakse kunstikooli nimekirjast. Õpilane kustutatakse kooli nimekirjast ainult lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.