Avaldus ettevalmistuskursusele astumiseks

Avalduse PDF

JÕHVI KUNSTIKOOLI DIREKTORILE

AVALDUS

PALUN VÕTTA MINU LAPS KUNSTIKOOLI ETTEVALMISTUSKLASSI ÕPILASEKS.

2 + 11 =

Kohustun tasuma õppemaksu õigeaegselt.
Õppetasu võla korral kolme kuu ulatuses õpilane kustutakse kunstikooli nimekirjast. Õpilane kustutatakse kooli nimekirjast ainult lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.