Hoolekogu

Kooli hoolekogusse kuuluvad:

Paul Kesküla – vilistlaste esindaja
Maian Kämärä – õpilaste esindaja
Meeli Lõo – õpetajate esindaja
Liina Mihkelson – lastevanemate esindaja
Maria Laanemäe – vallavalitsuse esindaja
Kaia Kaldvee – vallavolikogu esindaja
Vadim Sokolov – kooli toetava organisatsiooni esindaja