Hoolekogu

Kooli hoolekogusse kuuluvad:

Paul Kesküla — vilistlaste esindaja
Maian Kämärä — õpilaste esindaja
Meeli Lõo — õpetajate esindaja
Liina Mihkelson — lastevanemate esindaja
Maria Laanemäe — vallavalitsuse esindaja
Dmitri Smirnov — vallavolikogu esindaja
Vadim Sokolov — kooli toetava organisatsiooni esindaja