Juhised Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks Jõhvi Kunstikoolis

1. Haigena on õppetöös osalemine keelatud. Köhas, nohus või palavikus õpilased saadetakse koju.

2. Kooliruumides järgime hügieenireegleid: peseme ja desinfitseerime käsi, desinfitseerime tööpindasid ja ühiskasutatavaid töövahendeid.

3. Tuulutame klassiruume enne ja pärast tunde.

4. Õpilased viibivad kooli ruumides ainult tunniplaanis ettenähtud ajal.

5. Lapsevanematel on lubatud külastada ainult kooli kantseleid ja näitusegaleriid/saali. Koolieelsete laste vanemad ootavad lapsi hoonest väljas või saalis.

6. Kaitsemaski või näovisiiri kasutamine on soovitav, samuti koroonaäpi Hoia allalaadimine.

7. Covid-19 haigusjuhtumi tuvastamise puhul saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.

Juhised kehtivad alates 1. septembrist 2020 ja korrigeeritakse vastavalt Terviseameti, Vabariigi Valitsuse või Jõhvi Vallavalitsuse juhistele. Muudatused avalikustatakse esimesel võimalusel kunstikooli digitaalsetel kanalitel ja kooli infostendil.

Hoiame ennast ja teisi!

Рекомендации по предотвращению распространения вируса Covid-19 в Йыхвиской художественной школе

1. Участие в учебной деятельности разрешается только здоровым учащимся. Учащиеся с кашлем, насморком или температурой будут отправлены домой.

2. Мы соблюдаем правила гигиены в школьных помещениях: моем и дезинфицируем руки, дезинфицируем рабочие поверхности и общие инструменты.

3. Мы проветриваем классы до и после занятий.

4. Ученики находятся на территории школы только в то время, которое указано в расписании.

5. Родителям разрешено посещать только помещения школьного секретаря и выставочную галерею. Родители дошкольников ждут детей вне здания или в галерее.

6. Рекомендуется использовать защитную маску или козырек для лица, а также загрузить приложение „Hoia“.

7. При обнаружении случая Covid-19, класс будет отправлен на домашнюю изоляцию и дистанционное обучение на две недели.

Указания действительны с 1 сентября 2020 года и будут корректироваться в соответствии с указаниями Департамента здравоохранения, Правительства Республики или волости Йыхви. Об изменениях будет объявлено электронно и на информационном стенде школы.

Сохраним себя и других!

Uudised