Head õpilased ja lugupeetud lapsevanemad!


Avasime esmaspäevast, 18. maist taas kunstikooli uksed. 

Jätkame koolimajas osalise õppetööga. Alustame tervete ja viiruseriskidest teadlike põhikursuste ja täiendõppe õpilastega harjumuspärastel tundide algusaegadel, kuid lühemate koolipäevadega. Järgime klassides ohutusnõudeid - ruumi sisenedes desinfitseerime käed ja tunni lõpus kõik kasutatud töövahendid. Selleks vajalikud ained ja soovi korral ka kaitsemaskid on koolis olemas ning õpetajad juhendavad nende kasutamist. Püüame järgida 2+2 reeglit. Ilma soojenedes on võimalik joonistada õueski. Kuna laste kooli lubamise otsustavad siiski lapsevanemad, säilib paralleelselt distantsõppe võimalus. 

Loodame 10. juuniks saada valmis lõpukursuste diplomitööd, lõpetada kõikide ainete pooleliolevad tööd ja vajadusel teha lisa, et panna välja II poolaasta ning aastahinded ja anda välja kursuse- ning lõputunnistused. 

  

Lasteaialastel sel kevadel enam õpet ei toimu ning laste tööd saavad vanemad kätte õpetajalt. 

1.-3. klassi õpilaste ettevalmistusrühmadel jätkub mai lõpuni distantsõpe. Koolis valminud töödele palume järgi tulla maikuu viimasel nädalal. Kohtume jälle sügisel!  

  

Jäägem terveks!